Skip to main content

Als klein jongentje ging Yannick voetballen, maar al snel had hij door dat dit niets voor hem was.

Hij droomde om een echte breakdancer te worden. Zo gezegd, zo gedaan, ging hij breakdance doen.

Na 2 jaar intensief oefenen met een goede trainer, had de breakdance-microbe hem helemaal te pakken. Stilaan is hij, door af en toe eens een les te vervangen, ook in het lesgeven gerold.

Langzaam maar zeker kreeg hij de microbe van het lesgeven te pakken en vatte hij de studies van lichamelijke opvoeding aan, wat onze jeugd alleen maar ten goede kan komen.

Yannick vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd beginnen met breakdance. Daarom wil hij zijn passie verder geven aan de volgende generatie breakdancers, door ze op een creatieve manier te boeien met deze dansstijl.